Kaj je franšiza?

Franšizni model poslovanja je sistem prodaje blaga ali storitev, ki je zasnovan na tesnem in stalnem sodelovanju med franšizodajalcem in franšizojemalcem, ki sta pravno in finančno ločena in neodvisna poslovna subjekta, v okviru katerega daje franšizor partnerju pravico in ga hkrati zavezuje, da posluje skladno s franšizorjevim poslovnim modelom. Ta pravica in dolžnost pooblašča vsakega franšizojemalca in ga hkrati zavezuje, da uporablja franšizorjevo blagovno znamko, znanje in druge pravice, ki izhajajo iz franšizne pogodbe. Franšizor pa zagotavlja stalno strokovno podporo, na način in za čas, kot ju določa franšizna pogodba, ki s tem namenom skleneta franšizodajalec in franšizojemalec. Pri franšizingu franšizodajalec prodaja uspešen, dodelan in preverjen poslovni model, ki ga je predhodno razvil in v praksi preizkusil. Franšizojemalec vstopa s tem manj tvegan poslovni model, kjer skupaj s priznano blagovno znamko prejme tudi vse znanje in izkušnje franšizodajalca. Samo v primeru, če bo franšizojemalec uspešen, bo poslovanje dobičkonosno in uspešno za oba.

Franšiza PEDIMED

franšiza je v letih delovanja postal močna blagovna znamka, ki jo odlikujejo zelo kakovostne in napredne storitve na področju medicinske nege nog in pedikure. Pri svojih strankah ima visoko stopnjo zadovoljstva in zaupanja.

franšiza bo strokovno znanje in izkušnje kot franšiza prenašal svoje franšize z namenom zagotavljanja najvišjih standardov opravljenih storitev sleherne franšizne enote in ohranjanja ugleda skupne blagovne znamke. Franšiznim enotam v mreži bo franšiza nudil vsestransko podporo in jim pomagal postati zelo kakovosten, ugleden, strankam in zaposlenim prijazen partner.

Biti franšiza franšiza namreč pomeni delati zase, a ne biti prepuščen samemu sebi!

franšiza bo kot franšiza razvijal napredno vizijo poslovanja ter se trudil v smeri zagotavljanja ugleda in dolgoročnega uspeha družbi in njenim franšiznim enotam.

Prednosti franšize

Osnova franšiznega modela franšiza je zasnovana na partnerskem odnosu, v ospredju je uspešno poslovanje obeh strank. Izhodišče pri razvoju franšizne mreže so bile večletne izkušnje, uspešno poslovanje in potrebe trga po tovrstnih storitvah. Franšiza franšiza bo franšizam omogočila postaviti izhodišča za njihovo rast in razvoj v uspešno podjetje, ki bo imelo za osnovo kakovost, znanje, izkušnje, timsko delo, zaupanje, preglednost, zvestobo blagovni znamki franšiza in usmerjenost v rast in razvoj.